صندوق فناوری نانو

مدیر پروژه: متین زارعی، فاطمه خوش سخن

خدمات انجام شده توسط کارینو: مشاوره، ایده پردازی، طراحی گرافیکی، طراحی UI-UX، طراحی سایت و پشتیبانی، تولید محتوا، سناریو نویسی

کاری از آژانس کارینو

بهار 1402

خدمات ارائه شده توسط کارینو