فیدتک

مدیر پروژه: متین زارعی

خدمات انجام شده توسط کارینو: مشاوره، ایده پردازی، طراحی هویت بصری، طراحی UI-UX، طراحی سایت و پشتیبانی

کاری از آژانس کارینو

زمستان 1401

6 (5)

خدمات ارائه شده توسط کارینو