مسترتک

مدیر پروژه: متین زارعی، فاطمه خوش سخن

خدمات انجام شده توسط کارینو: مشاوره، ایده پردازی، طراحی هویت بصری، طراحی UI-UX، طراحی سایت و پشتیبانی، تولید محتوا، طراحی گرافیکی

کاری از آژانس کارینو

بهار 1402

3 (13)

خدمات ارائه شده توسط کارینو